Inozemne

>> Klikom na tekst naziva pojedine izložbe možete vidjeti više informacija o istoj <<


IPITEX
MEĐUNARODNA IZLOŽBA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA, INOVACIJA I NOVIH TEHNOLOGIJA
Bangkok, Thailand


ARHIMED
MEĐUNARODNI SALON INOVACIJA I NAPREDNIH TEHNOLOGIJA
Moskva, Ruska Federacija


EUROINVENT
EUROPSKA IZLOŽBA STVARALAŠTVA I INOVATORSTVA
Iasi, Rumunjska


E-NNOVATE
SVJETSKA IZLOŽBA INOVACIJA
Bydgoszcz, Poljska


JAPAN INVENTION and DESIGN EXPO / JIDE /
MEĐUNARODNA IZLOŽBA INOVACIJA I DIZAJNA
Kyoto, Japan


ITE
INTERNATIONAL INVENTION and TRADE EXPO
London, Engleska


GLOBAL INVENTION FORUM / GIF /
SVJETSKI FORUM INOVATORA
Limassol, Cipar


KAOHSIUNG INTERNATIONAL INVENTION AND DESIGN EXPO / KIDE /
MEĐUNARODNA IZLOŽBA INOVACIJA I DIZAJNA
Kaohsiung, Taiwan R.O.C.