Česta pitanja / FAQ

Industrijski dizajn
Zašto zatražiti zaštitu industrijskog dizajna?
Uvjeti kojima industrijski dizajn mora udovoljiti ?
Što se može zaštititi industrijskim dizajnom?
Što mora sadržavati prijava industrijskog dizajna?
Što je to pravo prvenstva?
Što je industrijski dizajn?
Koliko traje zaštita?
Kako zaštititi industrijski dizajn u inozemstvu?
Kako i gdje pokrenuti postupak zaštitite izuma?
Da li se plaća održavanje industrijskog dizajna?
Patent
Zašto zatražiti patent?
Uvjeti kojima izum mora udovoljiti ?
Što se ne može zaštititi patentom?
Što se može zaštititi patentom?
Što mora sadržavati patentna prijava?
Što je to pravo prvenstva?
Što je patent
Što je korisno učiniti prije podnošenja zahtjeva za zaštitu patentom?
O čemu treba voditi računa tijekom postupka za priznanje patenta?
Koliko traje zaštita?
Žig
Zašto registrirati žig?
Tko može pokrenuti postupak registracije?
Što mora sadržavati prijava žiga?
Što je žig?
Što je povreda žiga?
Što ako je došlo do povrede prava?
Postoji li kakav preduvjet za podnošenje prijave za međunarodnu registraciju žiga?
Može li u nekoj članici Unije u kojoj se prijavom za međunarodnu registraciju žiga traži zaštita žiga ta zaštita biti odbijena?
Može li se međunarodna registracija žiga naknadno proširiti na zemlje koje nisu odmah navedene u prijavi za međunarodnu registraciju?
Mogu li se u Međunarodni registar upisati promjene vezane za međunarodnu registraciju žiga?