Obavijest o novom zakonu o patentu – u primjeni od 20. 02. 2020.

NOVI ZAKON O PATENTU
/NN 16/2020 – u primjeni od 20. 02. 2020./

Značajne izmjene:

– zahtjev za pretraživanje stanja tehnike – obvezno – /na poziv Zavoda – ukoliko se ne podnese dolazi do odbacivanja prijave/;

– zahtjev za pisano mišljenje o patentibilnosti – nije obvezno – /komentar novosti, inventivne razine i industrijske primjenjivosti/;

– pisano mišljenje se ne objavljuje;

– pretraživanje stanja tehnike i pisano mišljenje o patentibilnosti – mogućnost da ga izrade stručnjaci Europskog patentnog ureda;

– zahtjev za potpuno ispitivanje – u roku 6 mjeseci od dana objave IZVJEŠTAJA O PRETRAŽIVANJU STANJA TEHNIKE u službenom glasniku;

– ukinut je KONSENZUALNI PATENT;

– uveden je novi institut UPORABNI MODEL;

– UPORABNIM MODELOM se ne mogu zaštititi izumi iz područja biotehnologije, izumi kemijskih ili farmaceutskih tvari,  izumi čije bi komercijalno iskorištavanje bilo protivno javnom poretku ili moralu te izumi koji se odnose na postupke;

– postupak registracije UPORABNOG MODELA pokreće se podnošenjem prijave uporabnog modela;

– UPORABNI MODEL – ne više od 10 patentnih zahtjeva;

– UPORABNI MODEL – ne ispituje se novost, inventivna razina i industrijska primjenjivost prijavljenog izuma;

– prijava UPORABNOG MODELA se ne objavljuje;

– nakon formalnog ispitivanja, Zavod obavještava podnositelja o pravnim posljedicama registracije uporabnog modela te ga poziva da podnese pisanu suglasnost na dostavljeni tekst ili zatraži pretvorbu prijave uporabnog modela u prijavu patenta;

– do isteka 7 godine može se zahtijevati potpuno ispitivanje /postaje PATENT/

– prijava PATENTA se može pretvoriti u prijavu UPORABNOG MODELA na zahtjev podnesen u roku od 6 mjeseci od dana objave izvještaja o pretraživanju stanja tehnike u službenom glasilu.

– trajanje prava UPORABNOG MODELA je 10 godina

 

Važno!

– KONSENZUALNI PATENTI koji su upisani u registar ostaju na snazi i na njih se primjenjuju odredbe „starog“ Zakona o patentu;

– podnositelji koji su podnjeli prijavu patenta na temelju „starog“ Zakona mogu u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu „novog“ Zakona podnijeti zahtjev za pretvorbu prijave patenta u prijavu uporabnog modela /do 20. 05. 2020./ pod uvjetom da prijava patenta nije objavljena.

[na vrh]