BREXIT

Kontinuirana zaštita u Ujedinjenoj Kraljevini registriranih ili dodijeljenih prava na EUTM i RCD

 

– 1. veljače 2020. Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske napustila je Europsku uniju /Sporazum o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije/;

– prijelazno razdoblje traje do 31. 12. 2020. i do tog dana pravo EU se i dalje primjenjuje na i u Velikoj Britaniji;

– nositelj jednog od sljedećih prava intelektualnog vlasništva /EUTM i RCD/ koja su registrirana ili dodijeljena prije isteka prijelaznog razdoblja, bez ponovnog razmatranja postaje nositelj usporedivog registriranog i izvršivog prava intelektualnog vlasništva u Ujedinjenoj Kraljevini na temelju prava Ujedinjene Kraljevine:

– nositelj žiga Europske unije /EUTM/ koji je registriran postaje nositelj žiga u Ujedinjenoj Kraljevini koji se sastoji od istog znaka, za istu robu ili usluge;

– nositelj dizajna Zajednice /RCD/ koji je registriran postaje nositelj prava na registrirani dizajn za taj isti dizajn u Ujedinjenoj Kraljevini;

– žig ili registrirani dizajn prvi se put produljuju na datum produljenja odgovarajućeg prava intelektualnog vlasništva registriranog u skladu s pravom Unije.

– zaštita na temelju prava Ujedinjene Kraljevine za odgovarajući registrirani dizajn Zajednice traje najmanje jednako kao preostalo razdoblje zaštite na temelju prava Unije;

– žig ne može biti opozvan na temelju toga što odgovarajući žig Europske unije nije bio u stvarnoj uporabi na državnom području Ujedinjene Kraljevine prije isteka prijelaznog razdoblja;

– registraciju, dodjelu ili zaštitu u skladu sa Sporazumom provode bez naknade relevantni subjekti u Ujedinjenoj Kraljevini na temelju podataka dostupnih u registrima Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo;

– nositelji prava intelektualnog vlasništva (EUTM i RCD) nisu dužni podnijeti zahtjev ni pokrenuti neki posebni administrativni postupak. Nositelji prava intelektualnog vlasništva nisu dužni u Ujedinjenoj Kraljevini imati adresu za korespondenciju tri godine nakon isteka prijelaznog razdoblja.;

– Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo osigurava relevantnim subjektima u Ujedinjenoj Kraljevini informacije potrebne za registraciju, dodjelu ili zaštitu u Ujedinjenoj Kraljevini prava intelektualnog vlasništva.

 

Više o svemo možete saznati na adresi

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2019:384I:FULL&from=EN

[na vrh]