Udruge


Udruge članice Saveza inovatora Zagreba:

Udruge osnovane prema posebnim interesima

 1. Udruga nagrađenih inovatora

Cilj djelovanja: Promicanje uspjeha udruženih inovatora postignutih na domaćim i međunarodnim izložbama inovacija i nastojanje za plasmanom nagrađenih inovacija

 1. Udruga inovatora poduzetnika

Cilj djelovanja: Promicanje načela poduzetničkog korištenja tehničko-tehnološki uspješnih i tržišno izglednih inovacija i to poduzetničkim poduhvatom njihovih autora i/ili vlasnika

 1. Društvo izumitelja i autora tehničkih unapređenja Zagreb

Cilj djelovanja: Poticanje i promicanje ukupnih aktivnosti u inventivnom radu; usklađivanje aktivnosti članova; unapređivanje stručnog rada i ospo-sobljavanje članova

 1. Udruga za međunarodnu komercijalizaciju zagrebačkih inovacija

Cilj djelovanja: Međunarodna komercijalizacija inovacija i promicanje načela poduzetničkog korištenja tehničko-tehnološki uspješnih i tržišno izglednih inovacija i to poduzetničkim poduhvatom njihovih autora i/ili vlasnika.

 

Udruge u trgovačkim društvima

 1. Društvo inovatora Chromos

Cilj djelovanja: Pružanje svekolike pomoći inovatorima u oblasti kemijske industrije glede što uspješnije realizacije i plasmana njihovih inovacija

 1. Udruga inovatora INA – MAZIVA

Cilj djelovanja: Udruživanje radi zajedničkog djelovanja na području stvaralaštva u petrokemijskoj industriji

 1. Udruga inovatora „Željezničar“

Cilj djelovanja: Poticanje inventivnog rada u sustavu Hrvatskih željeznica.

 

Udruge mladih inovatora

 1. Udruga inovatora Končar – Ideja

Cilj djelovanja: Okupljanje mladih i nadarenih ljudi, poticanje i praćenje njihovog rada, promičba inovacija, posebna suradnja s Elektrotehničkom školom i gospodarskim subjektima.

 1. Klub mladih inovatora “RUĐER”

Cilj djelovanja: Jest poticanje razvoja tehničke kulture i odgoja, popularizacije znanosti i tehnike i njene primjene kao potpore boljem razumijevanju suvremenih tehnologija u svijetu i u nas te razvoj kreativnog mišljenja učenika i studenata s punom potporom kluba u tehničkoj izvedbi svrhovitih ideja mladih inovatora.

 1. Klub mladih inovatora Zagreba

Cilj djelovanja: Okupljanje profesora i učenika osnovnih škola na programima organiziranja, poticanja i unapređivanja tehničkog stvaralaštva mladih

 1. Udruga inovatora Fakulteta strojarstva i brodogradnje

Cilj djelovanja: Okupljanje profesora i studenata na programima organiziranja, poticanja i unapređivanja tehničkog stvaralaštva mladih

 1. Udruga inovatora Tehničkog veleučilišta u Zagrebu

Cilj djelovanja: Okupljanje profesora i studenata na programima organi-ziranja, poticanja i unapređivanja tehničkog stvaralaštva mladih.